Τον PR λογαριασμό της.

Στην Pitch ανέθεσε πρόσφατα η LeasePlan Hellas τη διαχείριση του PR λογαριασμού της, σύμφωνα με πληροφορίες. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι πρότινος, τις δημόσιες σχέσεις της εταιρείας διαχειριζόταν η Touchpoint Strategies. Η LeasePlan Hellas δραστηριοποιείται στην παροχή αυτοκινήτου ως υπηρεσία
(Car-as-a-Service) στην Ελλάδα από το 2003. Σήμερα, διαχειρίζεται περισσότερα από 31.500 αυτοκίνητα.