Ο λογαριασμός αφορά σε δημιουργικό και media

Τον λογαριασμό χειριζόταν προηγούμενα η Casus Belli. H καμπάνια που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο με καταχωρίσεις και κεντρικό μήνυμα “Η τέχνη του fresco στο σπίτι σας …με ένα τηλεφώνημα στο 21 8132400” θα συνεχιστεί με καταχωρίσεις σε περιοδικά, ενθέσεις, internet advertising και bellow the line ενέργειες. Στο νέο πρόγραμμα επικοινωνίας θα περιληφθεί και η νέα υπηρεσία του Αγροκτήματος Γεωργίου, που αφορά στην κατ’ οίκον διανομή κρεάτων υψηλής γαστρονομίας, όπως τα περίφημα μοσχάρια Black Angus, U.S prime beef, Wagyu κ.ά.