Στην Πάτρα θα πραγματοποιηθεί το 2ο #RouteLab, στις 30 και 31 Οκτωβρίου στον χώρο του Achaia Clauss. Με τίτλο «Καινοτομία… παντού!», εστιάζει στην καινοτομία της επιχειρηματικότητας, είτε αυτή αφορά στην τεχνολογία είτε στον πρωτογενή τομέα, είτε στον τομέα των startup επιχειρήσεων, αλλά και στην καινοτομία της επιστήμης, της εκπαίδευσης, της καθημερινότητας. Διοργανώνεται από το Ionian TV, το Πανεπιστήμιο Πάτρας, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενώ θα καλύπτεται και διαδικτυακά (Site, YouTube, Facebook) και μέσω της ύπαρξης κατάλληλης υποδομής θα υπάρχει η δυνατότητα ολιγόλεπτης παρέμβασης από όποιον θέλει να παρέμβει από όπου και αν βρίσκεται.

Στόχος είναι οι συγκεκριμένες συναντήσεις να αποτελέσουν ένα καινοτόμο εργαλείο ανταλλαγής γνώσης, εμπειριών και καλών πρακτικών σε διάφορα θεματικά πεδία και ταυτόχρονα να αποτελούν ένα κοινό σημείο συνάντησης και δικτύωσης επαγγελματιών και φορέων (stakeholders) που δραστηριοποιούνται σε κλάδους αιχμής της οικονομίας. Πέραν των εισηγήσεων, που θα αποτελέσουν τον βασικό κορμό του #RouteLab, θα αναπτυχθούν παράλληλες δράσεις περιορισμένης συμμετοχής, στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λάβουν εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία και συμβουλευτική.