Στην Orange κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Μέτρα (δράσεις) προβολής, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος ∆ιανοµής Φρούτων, Λαχανικών και Γάλακτος σε σχολεία». Η αμοιβή του αναδόχου ορίστηκε σε 424.535 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός είχε και άλλο ένα σκέλος, για υπηρεσίες που αφορούν σε «Εκπαιδευτικά μέτρα (βιωµατική δράση) µε στόχο την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος από µαθητές/ µαθήτριες», το οποίο κατακυρώθηκε στον οικονοµικό φορέα Drasis Camp ΙΚΕ έναντι 96.725 ευρώ.