Η Orange κηρύχθηκε οριστική ανάδοχος του τμήματος «Προβολή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σποτ σε κανάλια και ραδιοφωνικούς σταθμούς» του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την ανάθεση υπηρεσιών που αφορούν σε:

(Α) Μέτρα/ Δράσεις Προβολής και Αξιολόγησης και (Β) Συνοδευτικά Εκπαιδευτικά μέτρα με στόχο την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος σε μαθητές/ μαθήτριες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δωρεάν Διανομής Φρούτων, Λαχανικών και Γάλακτος σε σχολεία. Η δαπάνη για το συγκεκριμένο τμήμα του έργου ανέρχεται σε 215.733 ευρώ.

Σημειώνεται ότι το τμήμα 2 «Αξιολόγηση του Σχολικού Προγράμματος» ανατέθηκε στην ένωση εταιρειών «Προηγμένες Υπηρεσίες ASG-Intraway ΕΠΕ», με συνολική δαπάνη 43.400 ευρώ.