Για την αναβάθμιση υπηρεσιών Neuro Consulting.

Η Optimal HR Group ενώνει τις δυνάμεις της με τον Δρα. Νικόλαο Δημητριάδη, εξελίσσοντας τις υπηρεσίες Neuro Consulting. O Δρ. Ν. Δημητριάδης θα ηγηθεί της αναβάθμισης των υπηρεσιών Neuro Consulting της Optimal HR Group, ενσωματώνοντας όλες τις τελευταίες τεχνολογίες στην αποκωδικοποίηση της λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, με στόχο την παροχή λύσεων σε επιχειρήσεις.

Το Neuro Consulting επικεντρώνεται στους τομείς: Neuromarketing, NeuroHR και Neuroleadership και περιλαμβάνει υπηρεσίες πρωτογενούς έρευνας με εργαλεία νευροεπιστήμης, εκπαίδευσης, και συμβουλευτικής. Με την ανάπτυξη των υπηρεσιών Neuro Consulting, η Optimal HR Group αναβαθμίζει παράλληλα όλα τα εκπαιδευτικά της προγράμματα και κυρίως την υπηρεσία all about…Loyalty, η οποία προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις για τη δημιουργία εξαιρετικής Εμπειρίας Πελάτη, με στόχο την αύξηση Πιστότητας του Πελάτη.

Ο Δρ. Νικόλαος Δημητριάδης είναι βραβευμένος επαγγελματίας επικοινωνίας, εκπαιδευτικός, σύμβουλος Neuromarketing και NeuroHR, και συγγραφέας επιστημονικών βιβλίων. Είναι πιστοποιημένος NeuroMarketer και έχει συνεργαστεί με ακαδημαϊκούς φορείς και διεθνείς εταιρείες όπως Ikea, IBM, Microsoft, Coca-Cola κ.ά.