Υπηρεσίες επικοινωνίας, PR και Public Affairs

Η ΕΜΗΠΕΕ αποτελεί τον επιστημονικό συλλογικό φορέα που εκπροσωπεί τους μηχανικούς Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο πλευρών θα ανακοινωθεί σειρά δράσεων και επικοινωνιακών πρωτοβουλιών. Ο Πρόεδρος της ΕΜΗΠΕΕ, Δημήτρης Δρακούλης, ανέφερε σχετικά: «Η έναρξη συνεργασίας με την one9six αποτελεί στρατηγική επιλογή της ΕΜΗΠΕΕ, η οποία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση του επικοινωνιακού της προφίλ, την ολοκληρωμένη προβολή των δράσεων της και την ενδυνάμωση της θέσης της στο οικοσύστημα της ψηφιακής οικονομίας και ευρύτερα στην ελληνική αγορά».