Ανάθεση μετά από εξάμηνο spec

(ΠΙΤΣΜΠΟΥΡΓΚ) Η OMD, μέλος του ομίλου, αναλαμβάνει τον λογαριασμό στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον οποίο κατείχε επί μακρόν η Vizeum. Τα agencies OMD και PHD της Omnicom θα μοιραστούν το μεγαλύτερο μέρος του διεθνούς media λογαριασμού, ενώ η UM του Interpublic Group αναλαμβάνει τη Βόρειο Αμερική, δηλαδή ΗΠΑ και Καναδά. Η OMD θα είναι υπεύθυνη για Ρωσία, Ασία και τις περισσότερες χώρες των ΕΜΕΑ, εξαιρουμένων των Γαλλία, Ιταλία και Σκανδιναβικών χωρών, τις οποίες χειρίζεται η PHD. Εκπρόσωπος της Heinz ανέφερε: «Η απόφαση πάρθηκε μετά από εξάμηνη διαγωνιστική διαδικασία, με την οποία ένας κύκλος συνεργασίας με 20 παγκόσμια media agencies απλοποιείται στα μόλις 2, με σκοπό τον καλύτερο χειρισμό του media buying and planning λογαριασμού μας».