Απορρίφθηκαν οι ενστάσεις της McCann
Η Omnicom επικράτησε τελικά στον «πόλεμο» για τον λογαριασμό του Αμερικάνικου Στρατού.

Πρόκειται για δεκαετές συμβόλαιο, αξίας 4 δις δολαρίων, το οποίο διεκδίκησαν επίσης η WPP και η McCann Erickson, το δίκτυο της οποίας χειριζόταν τον λογαριασμό τα τελευταία 12 χρόνια. Η McCann κατέθεσε μάλιστα δύο φορές αιτήματα διαμαρτυρίας για τον αποκλεισμό της, υποστηρίζοντας ότι αυτός βασίστηκε σε τεχνικά ζητήματα άνευ ουσιαστικής σημασίας. To Government Accountability Office, το οποίο είχε κάνει δεκτή την πρώτη ένσταση, απέρριψε τη δεύτερη αρνούμενο τη βασιμότητα των ισχυρισμών της.
(Πηγές: www.adweek.com, news.morningstar.com)