Με το CRI Pass 2019-2020 του Ινστιτούτου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τιμήθηκε για πρώτη φορά η Ολυμπία Οδός. Το CRI Pass είναι ένα αναγνωρισμένο εργαλείο αξιολόγησης σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης και δίνεται μετά από αξιολόγηση της στρατηγικής προσέγγισης, των δράσεων και των αποτελεσμάτων, που έχει καταφέρει η εταιρεία σε τέσσερις βασικούς τομείς: Κοινωνία, Περιβάλλον, Εργαζόμενοι και Οικονομία.

Η τιμητική αυτή διάκριση έρχεται σε συνέχεια της πρώτης Έκθεσης Αειφόρου Ανάπτυξης που παρουσίασε η Ολυμπία Οδός για το 2018, στην οποία αποτύπωσε τη στρατηγική της και τα αποτελέσματα αυτής, σε πέντε κεντρικούς άξονες: Οδική ασφάλεια και υπευθυνότητα απέναντι στην ανθρώπινη ζωή, διασφάλιση υψηλού επιπέδου ταξιδιωτικής εμπειρίας για τους χρήστες του αυτοκινητόδρομου, προστασία του περιβάλλοντος μέσω της καινοτομίας και της ψηφιακής μετάβασης, υποστήριξη, ανάπτυξη και ανάδειξη των τοπικών κοινωνιών, καθώς και συνεχή επένδυση σε ένα ανθρωποκεντρικό εργασιακό περιβάλλον.