Την Ogilvy επέλεξε η Polyeco AE για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων και ενίσχυσης της εταιρικής φήμης, τόσο στην ελληνική, όσο και τη διεθνή αγορά. Η συνεργασία των δυο πλευρών ξεκίνησε με την έναρξη του 2021 και, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τη χάραξη επικοινωνιακής στρατηγικής, την παροχή υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων και Stakeholders Relations και την επιμέλεια και υλοποίηση δράσεων της Polyeco στην Ελλάδα και στις χώρες, όπου δραστηριοποιείται.

Βασικός στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ηγετικής θέσης της εταιρείας στην ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων και την αντιμετώπιση ναυτικών ατυχημάτων παγκοσμίως, αλλά και η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των πολιτών σε θέματα κυκλικής οικονομίας. Η Polyeco αποτελεί την πρώτη, όπως επισημαίνεται, βιομηχανία ολοκληρωμένης διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων στην Ελλάδα. Κατέχει ηγετική θέση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και έχει ισχυρή παρουσία σε Βαλκάνια, Μέση Ανατολή, Αφρική, Κεντρική Ασία, Λατινική Αμερική και χώρες του Ινδικού Ωκεανού.