Για την πρωτοβάθμια υγιεινομική περίθαλψη ανέργων

Η επικοινωνία θα κινηθεί υπό το μήνυμα «Η πρόληψη για την υγεία μου εισιτήριο για το μέλλον», τονίζοντας ότι, μέσω του προγράμματος «Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης», μπορούν οι ανασφάλιστοι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες πρόληψης, παρακολούθησης και αγωγής της υγείας.