Η Next Com αναδείχθηκε νικήτρια στον διαγωνισμό για το έργο «Ενέργειες Δημοσιότητας της Δράσης ΤΕΠΙΧ-Νησιωτική Επιχειρηματικότητα», του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης, ΕΤΕΑΝ. Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε 14.800 ευρώ.