Στο πλαίσιο του έργου θα σχεδιαστεί και υλοποιηθεί η στρατηγική marketing και επικοινωνίας του προορισμού για να προσδιοριστούν τα κύρια χαρακτηριστικά και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του. Η στρατηγική θα αποτυπωθεί και εφαρμοστεί σε ολοκληρωμένη καμπάνια δημοσίων σχέσεων, δημοσιότητας και ψηφιακής προβολής με στόχευση στο ελληνικό και διεθνές κοινό, τόσο σε επίπεδο ταξιδιωτών, αλλά και επαγγελματιών του χώρου του τουρισμού.

H Αντιδήμαρχος, υπεύθυνη για θέματα τουριστικής προβολής, Μαρία Καμπούρη, δήλωσε: «Κύριος στόχος των ενεργειών μας είναι η τοποθέτηση της Αστυπάλαιας ως προορισμό ελκυστικό σε ένα τουριστικό κοινό υψηλής ποιότητας και η παράλληλη μείωση της εποχικότητας». Με το έργο αυτό εγκαινιάζεται η συνεργασία του ομίλου με την Μαρία Τζάννου / The Story Tailors για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενεργειών ανάπτυξης πολυγλωσσικού και πολυμεσικού περιεχομένου, ψηφιακής προβολής και προώθησης μέσω των social media.