Με οριστική ανάδοχο την MSComm ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός της Enterprise Greece για τo έργο «Mελέτη/σχεδιασμός/ εσωτερική διαμόρφωση του Εθνικού Περιπτέρου, η διαμόρφωση της στρατηγικής επικοινωνίας και ο σχεδιασμός και υποστήριξη στην υλοποίηση προγράμματος δημοσιότητας και προβολής της εθνικής συμμετοχής, καθώς και την κατάρτιση και υποστήριξη πλάνου προωθητικών ενεργειών και εκδηλώσεων σύμφωνα με τους καθορισμένους άξονες της εθνικής στρατηγικής στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Έκθεσης EXPO 2020». Η ανάθεση πραγματοποιήθηκε έναντι του τιμήματος των 196.135 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.