Στην Mscomm ανέθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις «Υπηρεσίες στήριξης για την οργάνωση δραστηριοτήτων επικοινωνίας και ενημέρωσης του Γραφείου Διασυνδέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο».

Όπως αναφέρει το σχετικό έγγραφο, η σύναψη μιας σύμβασης-πλαισίου για υπηρεσίες επικοινωνίας εξυπηρετεί τους ακόλουθους στόχους: να επιτραπεί στα Γραφεία Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPLO) να αντλήσουν υψηλής ποιότητας επαγγελματική υποστήριξη για ποικίλα καθήκοντα που μπορούν εύκολα να ανατεθούν σε εξωτερικούς συνεργάτες και, ως εκ τούτου, ελεύθερη δυνατότητα στα Γραφεία για εργασία περισσότερο στρατηγικού χαρακτήρα, να εξορθολογιστούν οι διαδικασίες προμηθειών, να διευκολυνθούν οι καθημερινές εργασίες με μια απλή διαδικασία παραγγελίας, και να επιτραπεί η αύξηση της κλίμακας των δραστηριοτήτων επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Η αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης είναι 430.000 ευρώ.