Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εταιρικής επικοινωνίας

Συγκεκριμένα, η mscomm αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος επικοινωνίας που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες γραφείου Τύπου, online PR, πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ενδοεταιρική επικοινωνία, κ.α.

H Abbott είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο της Υγείας παγκοσμίως, με παρουσία σε περισσότερες από 150 χώρες και με προϊόντα που καλύπτουν μερικές από τις πιο διαδεδομένες παθήσεις.