Έργο παροχής δράσεων δημοσιότητας

Συγκεκριμένα, η MMS συγκέντρωσε την υψηλότερη συνολική βαθμολογία στον διαγωνισμό για το έργο «Δημοσιότητα ολοκληρωμένου σχεδίου αστικής ανάπλασης Ορεστιάδας», συνολικού προϋπολογισμού 60.000 ευρώ. Στη διαδικασία συμμετείχαν επίσης οι εταιρείες NextCom, Σήμα ΑΕ, WIN ΕΠΕ.