Την πανελλαδική διανομή των προϊόντων της

Συγκεκριμένα, η Metron Logistics αναλαμβάνει το έργο της διανομής των καπνικών προϊόντων της Παπαστράτος, από τις κεντρικές εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο προς το σύνολο των διανομέων της σε όλη την Ελλάδα.