Αναμένεται έγκριση της απόφασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, η ΕΠΑ Αττικής έχει καταλήξει στην MEC Hellas, με τη σχετική απόφαση να τελεί υπό την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το έργο αφορά στο media planning & buying της ΕΠΑ Αττικής για δύο χρόνια. Όπως είναι γνωστό, για το 1ο τρίμηνο του 2014 τα media χειρίζεται η BGM, κατόπιν προσωρινής ανάθεσης. Το δημιουργικό της ΕΠΑ Αττικής έχει αναλάβει έπειτα από spec, η BBDO Athens.