Στο πλαίσιο του προγράμματος «Τουριστικό Marketing Κρήτης 2012-2015»

Η McCann Erickson αναλαμβάνει την ανάπτυξη περιεχομένου και εφαρμογών επικοινωνίας στο πλαίσιο της Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κρήτης και συγκεκριμένα, τη δημιουργία οπτικής ταυτότητας και συστήματος εφαρμογών, εμπειρικών προϊόντων, οπτικού περιεχομένου επικοινωνίας, διαφημιστικών υλικών και εφαρμογών ταυτότητας, ανάπτυξη συστήματος ψηφιακής βιβλιοθήκης, εκπαίδευση. Η αξία του έργου ανέρχεται σε 301.100 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.