Μετά από κλειστό spec

Η Καυκάς Α.Ε. είναι εταιρεία εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού και φωτισμού, η οποία διαθέτει δίκτυο με 41 καταστήματα και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες.