Το μήνυμα «Driving the Future» συνδυάζεται αρμονικά με το εικαστικό, όπου μία φλόγα ενώνει τις αξίες και τα ιδεώδη του Ολυμπιακού Πνεύματος και της BMW. Η δημιουργική σύνθεση της MAB αποτυπώθηκε σε όλα τα μοντέλα BMW που παραχωρήθηκαν στην ΕΟΕ και ακολουθούν την πορεία της Ολυμπιακής Φλόγας.