Δημιουργία νέας εικόνας και καμπάνια

Η αλλαγή ξεκίνησε με τον ανασχεδιασμό του υπάρχοντος λογοτύπου, το οποίο πήρε μια πιο δυναμική μορφή, με τις μπάρες του διαγράμματος να λειτουργούν πλέον ως συνέχεια του ονόματος του ΙΠΕ.  Έπειτα, το λογότυπο ενισχύθηκε με την προσθήκη της νέας υπογραφής: «Η εξέλιξη των πωλήσεων». Η εταιρική εικόνα ολοκληρώθηκε με το σχεδιασμό της νέας corporate καταχώρισης. Η φράση «Εν τούτω Νίκα», έγινε «Εν Ινστιτούτο Νίκα», περνώντας το μήνυμα ότι με τη βοήθεια του ΙΠΕ μπορεί να κερδηθεί η μάχη των πωλήσεων. Τέλος, η Lowe Athens ήταν υπεύθυνη για το σχεδιασμό της καταχώρισης του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πωλήσεων που οργάνωσε το ΙΠΕ.