Στην Κραταιόν Συμβουλευτική ανέθεσε η Piscines Ideales το Digital Transformation της. Η νέα ολοκληρωμένη ψηφιακή στρατηγική της εταιρείας θα υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως τα Design Sprints, Customer Journeys, Customer Research και User Testing, ενώ, παράλληλα, θα σχεδιαστεί η νέα δομή και ο τρόπος λειτουργίας προάγοντας την ευελιξία, την πελατοκεντρικότητα, την καινοτομία και ενισχύοντας μία agile κουλτούρα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η εταιρεία.