Η Welcome Pickups, ελληνική startup με ενεργή παρουσία σε 136 προορισμούς σε 63 χώρες, ανέθεσε στην Krataion Consulting την αποτύπωση του purpose και την αναδιαμόρφωση των αξιών της μέσα από ένα βιωματικό διαδραστικό workshop.

Παράλληλα με το workshop, οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στο τελικό αποτέλεσμα συνδιαμορφώνοντας τις συμπεριφορές μέσω των οποίων θα εκφράζονται οι αξίες της εταιρείας, κάνοντας τη διαμόρφωση της εταιρικής ταυτότητας μια διαδραστική συμμετοχική διαδικασία.