Στην KPMG κατακυρώθηκε οριστικά ο ανοικτός διαγωνισμός της ΕΕΤΤ για το έργο «Επιχειρησιακό Σχέδιο Οργανωτικής και Λειτουργικής Προσαρμογής της ΕΕΤΤ στις νέες ανάγκες των αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών».

Οριστική κατακύρωση επιχειρησιακού σχεδίου.

Στην KPMG κατακυρώθηκε οριστικά ο ανοικτός διαγωνισμός της ΕΕΤΤ για το έργο «Επιχειρησιακό Σχέδιο Οργανωτικής και Λειτουργικής Προσαρμογής της ΕΕΤΤ στις νέες ανάγκες των αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών». Η KPMG ανακηρύσσεται οριστικός ανάδοχος του έργου, έναντι συνολικού τιμήματος 229.530 ευρώ πλέον ΦΠΑ.