Με ανάδοχο την KPI Marketing Consultancy ολοκληρώθηκε ο ηλεκτρονικός, διεθνής, ανοιχτός διαγωνισμός της Πελοπόννησος ΑΕ για το έργο «Προβολή της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως προορισμός θεματικού τουρισμού μέσω αεροπορικών εταιρειών». Το έργο είχε προκηρυχθεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 440.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο ανάδοχος θα κληθεί, μεταξύ άλλων, να υποβάλει έρευνα για τις πιθανές αγορές στόχους και την επιλογή των αεροπορικών εταιρειών που έχουν συμβάλει το 2019/2020 ή θα συμβάλουν στην ανάπτυξη των αγορών αυτών με την εισαγωγή νέων δρομολογίων. Επιπλέον, θα κληθεί να υποβάλει στρατηγική επικοινωνίας και σχέδιο δράσης για την εν λόγω προβολή, καθώς και τις συνεργαζόμενες αεροπορικές εταιρείες ανάλογα με τη στρατηγική στόχευση.