«Πράσινες» πρακτικές υιοθετεί η Γευσήνους θέλοντας να συμβάλλει στους Παγκό-σμιους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Αναφορικά με την ενεργειακή επάρκεια, κάποιες από τις δράσεις που έχει αναλάβει η εταιρεία είναι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στην κεντρική μονάδα παραγωγής, η τοποθέτηση led πάνελ και ο φωτισμός με αισθητήρες κίνησης.

Με στόχο την εξοικονόμηση νερού, η εταιρεία έχει εγκαταστήσει στις κεντρικές εγκαταστάσεις της σύστημα ελέγχου κατανάλωσης ύδατος. Επίσης, όσον αφορά τη μείωση σπατάλης τροφίμων, προχώρησε σε συνεργασία με το WWF Hellas και την οργάνωση «Μπορούμε», ενώ συμμετέχει στη «Συμμαχία» για τη δωρεάν διάθεση γευμάτων.

Διαχειρίζεται δε τα οργανικά απορρίμματα, που παράγονται, μέσω συστήματος κομποστοποίησης.