Οι ειδήσεις του Alpha κυριάρχησαν στον πίνακα τηλεθέασης τόσο στο σύνολο κοινού, όσο και στο δυναμικό κοινό 18-54, με μεγάλη διαφορά από όλα τα άλλα δελτία ειδήσεων, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης. Από την 1η έως και τις 31 Οκτωβρίου 2018, οι ειδήσεις του Alpha ήταν στην 1η θέση στο σύνολο κοινού με μέσο όρο 23,9%(709.000 τηλεθεατές), αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό πάνω από 7 μονάδες. Κατά το ίδιο διάστημα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha ήταν στην 1η θέση και στο δυναμικό κοινό 18-54 με μέσο όρο 19,9% (233.000 τηλεθεατές), αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό πάνω από 6 μονάδες.