Ανάθεση digital marketing. Σε συνεργασία με την Koolmetrix προχώρησε η Fratelli Petridi, brand παπουτσιών που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Koolmetrix ανέλαβε να εφαρμόσει data-driven marketing στρατηγικές για την προώθηση του www.fratellipetridi.com και την ανάπτυξη των πωλήσεων, με σκοπό την επίτευξη των ευρύτερων στόχων της εταιρείας.

Ανάθεση digital marketing.

Σε συνεργασία με την Koolmetrix προχώρησε η Fratelli Petridi, brand παπουτσιών που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Koolmetrix ανέλαβε να εφαρμόσει data-driven marketing στρατηγικές για την προώθηση του www.fratellipetridi.com και την ανάπτυξη των πωλήσεων, με σκοπό την επίτευξη των ευρύτερων στόχων της εταιρείας.