Ανάθεση digital marketing.

Σε συνεργασία με την Koolmetrix προχώρησε η Fratelli Petridi, brand παπουτσιών που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Koolmetrix ανέλαβε να εφαρμόσει data-driven marketing στρατηγικές για την προώθηση του www.fratellipetridi.com και την ανάπτυξη των πωλήσεων, με σκοπό την επίτευξη των ευρύτερων στόχων της εταιρείας.