Το performance marketing.

Σε συνεργασία με την Koolmetrix προχώρησε το brand υποδημάτων Parex, το οποίο δραστηριοποιείται για περισσότερα από 35 χρόνια. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Parex ανέθεσε στην ομάδα της Koolmetrix το performance marketing, με σκοπό την αύξηση της κερδοφορίας και τη βελτίωση της online παρουσίας της εταιρείας, μέσω της εφαρμογής των βέλτιστων στρατηγικών digital marketing.