Διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, διεξαγωγή ερωτηματολογίων

Το έργο «ανάπτυξη σχεδίου επικοινωνιακής στρατηγικής και υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πειραιά για τη διοργάνωση ημερίδων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων και διεξαγωγή ερωτηματολογίων πεδίου στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου REPUBLIC-MED», προϋπολογισμού δαπάνης 29.268 ευρώ, ανέθεσε ο Δήμος Πειραιά στην εταιρεία Knowledge and Innovation Consultants (Kinno Consultants), κατόπιν διαγωνισμού.