Έργο δημοσιότητας προϋπολογισμού 300.000 ευρώ

Στη διαδικασία συμμετείχαν, επίσης, οι εταιρείες Orange Advertising και Choose, με την jnl+ να συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη βαθμολογία στη συνολική αξιολόγηση τεχνικο-οικονομικών προσφορών (9,89), και τις Choose και Orange να ακολουθούν με 8,48 και 6,93 αντίστοιχα. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 300.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.