Η Isobar αναδείχθηκε νικήτρια του δημιουργικού spec για το Nestlé Buondi Craft. Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνει τη διαχείριση του συνόλου των επικοινωνιακών αναγκών του coffee brand Buοndi Craft της Nestlé, τόσο σε στρατηγικό, όσο και σε δημιουργικό επίπεδο. Η συνεργασία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανάδειξη της εικόνας του brand σε όλα τα touchpoint των καταναλωτών, αλλά και των επαγγελματιών στον χώρο του καφέ.