Η Interamerican και o online ασφαλιστικός διαμεσολαβητής Μoneymarket ΑΕ, γνωστός με την επωνυμία insurancemarket.gr, εμβαθύνουν τη μακρόχρονη στρατηγική τους συνεργασία με την απόκτηση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Μoneymarket ΑΕ από την Interamerican.

Η Μoneymarket ΑΕ, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, θα παραμείνει αυτόνομη και ανεξάρτητη εταιρεία και θα παρέχει αντικειμενικές και διαφανείς υπηρεσίες προς τους καταναλωτές και προς όλες τις συνεργαζόμενες με αυτήν ασφαλιστικές εταιρείες.

Για τη διασφάλιση αυτής της ανεξαρτησίας, οι τρεις ιδρυτές της Μoneymarket ΑΕ, Σωτήρης Παπαντωνόπουλος-Μαντόπουλος, Μανώλης Μαρσέλλος, Φώτης Ζάντζας, θα συνεχίσουν να έχουν την πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόλυτη αυτονομία στη λήψη των εμπορικών αποφάσεων και στη διοίκηση της εταιρείας.