Η ανάθεση αφορά στον λογαριασμό media planning & buying της αλυσίδας και πραγματοποιήθηκε μετά από κλειστό spec. Σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες, στη διαδικασία συμμετείχαν επίσης οι εταιρείες Carat, Mindshare και Magnet.