Κονδύλι ύψους 300.000 ευρώ

Η ανάθεση έγινε μετά από spec. Το budget για τη διαφημιστική προβολή της έκθεσης ανέρχεται σε 300.000 ευρώ. Η 7η HORECA θα πραγματοποιηθεί από 4 έως 7 Φεβρουαρίου 2012 στο Metropolitan Expo.