Με ανάδοχο την Οικονομοτεχνική ΕΠΕ ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός της Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, για το έργο «Euphoria 101021842 — Υποστήριξη της ζήτησης και της κατανάλωσης γαλακτοκομικών προϊόντων, φρούτων και οίνου ευρωπαϊκής ποιότητας στην εσωτερική αγορά (Ελλάδα και Κύπρος)». Το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση ενός ισορροπημένου πλαισίου δράσεων ενημέρωσης και προώθησης, με δημόσιες σχέσεις, ιστότοπο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαφήμιση, εργαλεία επικοινωνίας και εκδηλώσεις. Η συνολική αξία των προμηθειών ανέρχεται σε 237.590 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.