Συνεργασία με την Ιkon/Fleishmann Hillard ξεκίνησε η Ελληνική Εταιρεία Καφέ, μετά από διερεύνηση της αγοράς και διαγωνιστική διαδικασία, εκ μέρους της ΕΕΚ.

Η συνεργασία αφορά σε υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων για την προώθηση και προβολή των θέσεων της ΕΕΚ σχετικά με τα κρίσιμα θέματα που απασχολούν τη λειτουργία του κλάδου, όπως είναι μεταξύ άλλων ο ΕΦΚ, το πλαίσιο επιστροφής ΦΠΑ και η αυξανόμενη τάση φαινομένων λαθρεμπορίου. Η Ελληνική Ένωση Καφέ, με σημαντική εμπειρία, αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και βαθιά γνώση της εγχώριας αγοράς καφέ, συστάθηκε με στόχο την εκπροσώπηση των επαγγελματιών του κλάδου του καφέ στην Ελλάδα και την προάσπιση των θέσεων και συμφερόντων τους. Την Ελληνική Ένωση Καφέ απαρτίζουν συνολικά 22 μέλη, κορυφαίοι επαγγελματίες του κλάδου, που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 85% της αγοράς.