Την ανάπτυξη του website spinetoram.gr
Η idcs, business unit της Intelligent Media, ανέλαβε την ανάπτυξη και επιμέλεια βασικών παραμέτρων on page SEO του website της ΕΛΑΝΚΟ Ελλάς, spinetoram.gr.

Στόχος του website είναι η παρουσίαση και πληροφόρηση των αγροτών και γεωπόνων σχετικά με τα δύο νέα εντομοκτόνα προϊόντα της Dow AgroSciences που προωθεί η ΕΛΑΝΚΟ Ελλάς, το Delegate 250WG και το Radiant 120SC. Η επικοινωνία γίνεται με το motto «Πολύτιμο όπως και η σοδειά σου». Στο website διαχωρίζονται τα δύο προϊόντα και παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για το καθένα από αυτά όπως οι δράσεις τους, οι κατηγορίες φυτών που προστατεύουν και οι τρόποι αντιμετώπισης των οργανισμών. Παρέχονται επίσης και τεχνικά φυλλάδια τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και τη συνιστάμενη δοσολογία ανάλογα τον τύπο της κάθε καλλιέργειας.