Για διεθνή off/online προώθηση της κυπριακής σημαίας
Την παροχή υπηρεσιών Επικοινωνιακής Στρατηγικής και Ψηφιακού Marketing στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας Κύπρου ανέλαβε η Giraffes in the Kitchen Cyprus, σε συνέχεια σχετικού διαγωνισμού.

Κεντρικό στόχο του έργου αποτελεί η off/online προώθηση της κυπριακής σημαίας διεθνώς, ως μίας σημαίας κύρους και ποιότητας και η υποστήριξη της εικόνας της Κύπρου ως ένα σύγχρονο, ελκυστικό και υψηλής ποιότητας ναυτιλιακό κέντρο, ιδανικό για κάθε επιχειρηματία του τομέα της ναυτιλίας και σχετικών ή παρεπομένων δραστηριοτήτων. Σημειώνεται ότι η Giraffes in the Kitchen Cyprus δημιουργήθηκε με την εξαγορά του 50% της κυπριακής εταιρείας επικοινωνίας και marketing Cubik-s Communications Ltd με στόχο την περαιτέρω διεύρυνση και ενίσχυση των υπηρεσιών που η εταιρεία αναπτύσσει στην κυπριακή αγορά, με το πελατολόγιό της να περιλαμβάνει λογαριασμούς όπως, μεταξύ άλλων, της Cyta, της CNP και του Cyprus Investment Promotion Agency.