Για το έργο «Συν-πράττω»

Συγκεκριμένα, η ανάθεση αφορά στην ενέργεια «ενημέρωση-πληροφόρηση-δημοσιότητα» του έργου «δράσεις εξωστρέφειας και προβολής των νησιωτικών επιχειρήσεων του Αιγαίου και της Κύπρου με ακρωνύμιο Συν-πράττω». Στον διαγωνισμό συμμετείχαν επίσης οι Εξέλιξις-Ν. Αλεξίου & Σια και Α. Πούλιου & Σια. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013.