Η ναυτιλιακή εταιρεία Navarone SA, η οποία από το 1970 διαθέτει περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας, επέλεξε τη Generation Y με στόχο να αναβαθμίσει ολιστικά την εταιρική ψηφιακή της ταυτότητα.

Συγκεκριμένα, η ομάδα της Generation Y στοχεύει να ενισχύσει το εταιρικό προφίλ του νέου πελάτη της μέσω της εξατομικευμένης σχεδίασης της ιστοσελίδας του, καθώς και της εξειδικευμένης δημιουργίας περιεχομένου.

Ως εκ τούτου, η Navarone SA θα αποκτήσει μια νέας δυναμικής digital παρουσία, η οποία θα διέπει το σύνολο των υπηρεσιών της στο ψηφιακό οικοσύστημα.