Επικοινωνία και παραγωγή μηνυμάτων για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Η Frank and Fame αναδείχθηκε νικήτρια στον διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών για το έργο σχεδιασμού στρατηγικής επικοινωνίας και παραγωγής τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών, έντυπων και διαδικτυακών μηνυμάτων για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η ανάθεση έγινε έναντι συνολικού συμβατικού τιμήματος 73.780 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.