Τη διαγωνιστική διαδικασία διηύθυνε η απευθείας η General Mills και περιλάμβανε αίτημα από τον πελάτη για παραχώρηση των δικαιωμάτων επί των ιδεών, καθώς και δέσμευση από τα agencies σε ζητήματα ισότητας των φύλων. Οι BETC και Anomaly έφτασαν επίσης στον τελικό γύρο. Σύμφωνα με την Anne-Laure Brunner, Deputy Managing Director της BETC Paris, το agency συμφώνησε στην παραχώρηση της ιδιοκτησίας των ιδεών που παρουσιάστηκαν, κάτι που «απείχε πολύ από το ιδανικό, αλλά αποτελούσε προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο pitch».

Η Brunner προσέθεσε ότι ο πελάτης «πιθανότητα αξιολόγησε θετικά» το γεγονός ότι η BETC έχει αναθέσει σε γυναίκες περισσότερες από τις μισές ηγετικές θέσεις. Η Saatchi & Saatchi ανέλαβε τον λογαριασμό το 2015, ωστόσο, σύμφωνα με δήλωση της General Mills τον Απρίλιο, οπότε και ξεκίνησε το spec, δεν έλαβε μέρος σε αυτό.
(Πηγή: Campaign)