Ενέργειες Ενημέρωσης και προώθησης των Π.Ο.Π.-Π.Γ.Ε. στην Ελλάδα.

Η Food Standard αναδείχθηκε νικήτρια στον διαγωνισμό της Πανελλήνιας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών και Ενώσεων Συνεργασίας Αγροτικών Συνεταιρισμών (Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ), για την υλοποίηση της Δράσης «Ενέργειες Ενημέρωσης και προώθησης των Π.Ο.Π. – Π.Γ.Ε. στην αγορά της Ελλάδας», με τίτλο «Μικροί θησαυροί της Ευρώπης». Η αμοιβή του αναδόχου ορίστηκε στα 863.357 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.