Οι καινοτομίες στα προϊόντα, οι νέες κυκλοφορίες και οι εμπορικές πρωτοβουλίες συνεχίζουν να αποφέρουν θετικά αποτελέσματα, οδηγώντας σε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 20% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2018. Για το υπόλοιπο του 2019, η εταιρεία θα συνεχίσει να εστιάζει στην επέκταση των εξαγωγών, στην παραγωγή ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων, στην εξωστρέφεια και στις συνεργασίες με πολυεθνικές εταιρείες, στον έλεγχο του κόστους και στην ενίσχυση των λειτουργικών ροών.

O ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 14,4 εκατ. ευρώ, έναντι 12 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Η ανάπτυξη αυτή οφείλεται, σύμφωνα με την Παπουτσάνης, κατά κύριο λόγο, στην αύξηση πωλήσεων σε όλες τις κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται. Ιδιαίτερη αύξηση κατέγραψαν η κατηγορία παραγωγής προϊόντων τρίτων στο εξωτερικό και η κατηγορία ξενοδοχειακών προϊόντων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας ενισχύθηκε στο εξάμηνο κατά 37% σε σχέση με το 2018.