Η εταιρεία κατέγραψε θετικές επιδόσεις το Α’ τρίμηνο 2019

Τα οικονομικά αποτελέσματα Α’ τριμήνου 2019 παρουσίασε η Wind Ελλάς, καταγράφοντας πλέον 13 συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξης, από τις αρχές του 2016.

Τα συνολικά έσοδα από υπηρεσίες κινήθηκαν ανοδικά, 2,3% ετησίως. Οι θετικές επιδόσεις της Wind Ελλάς στο ξεκίνημα του έτους προήλθαν από την αύξηση της πελατειακής βάσης τόσο στους πελάτες συμβολαίου κινητής όσο και στους πελάτες σταθερής τηλεφωνίας, με έντονη την εμπορική εστίαση στα νοικοκυριά.

Η στρατηγική της εταιρείας να ενισχύει την εξαιρετική εμπειρία πελάτη από κάθε σημείο επαφής, σε συνδυασμό με την συνεχή επέκταση των δικτύων νέας γενιάς τόσο στην κινητή (4G, 4G+) όσο και στη σταθερή (FTTx), έδωσαν περαιτέρω ώθηση στην αύξηση των εσόδων και την απόκτηση νέων πελατών.

Στρατηγική εστίαση της Wind για το 2019 παραμένει η εξαιρετική εμπειρία πελάτη και η ανάπτυξη της βάσης των νοικοκυριών μέσα από υπηρεσίες σύγκλισης κινητής, σταθερής, Internet και τηλεόρασης, ώστε οι πελάτες της να αξιοποιούν πλήρως τις σημαντικές επενδύσεις που πραγματοποιεί η εταιρεία σε υποδομές νέας γενιάς. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η εταιρεία πραγματοποίησε συνολικές επενδύσεις ύψους 19,5 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων κατευθύνθηκε σε δίκτυα νέας γενιάς.