Η εταιρεία Euroaction αναδείχθηκε νικήτρια στο spec του Επιμελητηρίου Γρεβενών για το έργο «Traditional Breakfast of the C/B area: Branding Scheme and Mobile Application for the preservation and promotion of common traditional gastronomy» με ακρωνύμιο «CBTB» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020».

Δημιουργία σχεδίου branding και mobile application.

Η εταιρεία Euroaction αναδείχθηκε νικήτρια στο spec του Επιμελητηρίου Γρεβενών για το έργο «Traditional Breakfast of the C/B area: Branding Scheme and Mobile Application for the preservation and promotion of common traditional gastronomy» με ακρωνύμιο «CBTB» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020». Η ανάθεση έγινε έναντι τιμήματος 161.300 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι η Euroaction παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και αναπτυξιακών προτάσεων, υποστηρίζοντας την επίτευξη στρατηγικών στόχων των πελατών της.